Een schoon regenwaterriool, doet u mee?

Verspilling van regenwater

In onze steden en dorpen verdwijnt het regenwater grotendeels via de regenpijpen van gebouwen en kolken in de straat direct in de riolering. Veel van deze riolen bestaan uit oude, gemengde rioleringssystemen, waarbij huishoudelijk afvalwater (van bijvoorbeeld toiletten, douche, wasmachine) en het regenwater in één buis wordt verzameld. Eigenlijk is dit zonde. Het schone regenwater wordt vuil omdat het zich mengt met huishoudelijk afvalwater en het van oorsprong schone water moet vervolgens gezuiverd worden in een (dure) rioolwaterzuivering. Bovendien leidt hevige regenval steeds vaker tot het overlopen van deze gemengde riolen. Vuil water komt zo in oppervlaktewater zoals het Grenskanaal, de Laak en de Didamsewetering.

Bron afbeelding: Paul Maas, Tilburg/Stichting RIONED