Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Algemeen

De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten zijn een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en een overlijdensakte.

Hoe het werkt

Een afschrift is een volledige kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

Afschrift of uittreksel aanvragen

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt, dat is altijd de gemeente waar het feit heeft plaatsgevonden. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt. U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

 • Voor uzelf;
 • Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar;
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • De reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • De volledige naam van u zelf en van de gemachtigde;
 • Uw handtekening;
 • De handtekening van de gemachtigde.

Daarnaast neemt de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar de aanvraag en zijn eigen originele identiteitsbewijs.

Hoe lang het duurt

Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk aan bij de balie in het gemeentehuis? Als de originele akte in archief is in het gemeentehuis krijgt u het meteen mee. Ook als u iemand hiervoor machtigt. Als de originele akte niet in archief is in het gemeentehuis wordt het u nagestuurd per post.

Vraagt u het afschrift of uittreksel digitaal of schriftelijk aan, ontvangt u het per post. Dit duurt 1 tot 3 werkdagen.

Nb. In sommige gevallen dienen we uw betreffende register op te vragen uit het centraal archief.
In dat geval duurt het 10 werkdagen voordat uw document verzonden wordt.

Digitaal kunt u het uittreksel snel en eenvoudig aanvragen door op de knop 'Aanvraag afschrift (uittreksel) Burgerlijke Stand' te klikken. Een afschrift of uittreksel wordt altijd op beveiligd papier afgedrukt en kan daarom niet digitaal toegestuurd worden.

Wat u nodig hebt

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

 • uw DigiD;
 • Gegevens voor internetbankieren.

Persoonlijk aanvragen

 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Pinpas of contant geld.

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • Brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • Uw handtekening op de brief.