Afvalcontainer aanvragen

Algemeen

Wilt u een nieuwe afvalcontainer aanvragen? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente.