Afvalstoffenheffing

De gemeente Montferland zamelt afval in en verwerkt dit. U betaalt als inwoner mee via de afvalstoffenheffing. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken. U moet daarbij denken aan restafval, gft-afval, klein chemisch afval, glas, oud papier en textiel.

Elk huishouden dat aan de ophaalroute ligt is de afvalstoffenheffing verschuldigd. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de inzameldienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. De afvalstoffenheffing bestaat uit een basistarief en een bedrag per keer dat u de container aan de weg zet. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht het basistarief te betalen.

Wanneer betalen

U betaalt altijd een basisbedrag en daarnaast betaalt u per keer dat u afval aanbiedt via een container. Biedt u afval aan via een verzamelcontainer (hoogbouw) dan betaalt u een vast bedrag per jaar afhankelijk van een één of meerpersoonshuishouden.

Als u gaat verhuizen

  • Als u in Montferland blijft wonen: dan blijft de afvalstoffenheffing voor u gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt;
  • Als u verhuist naar een ander gemeente: dan betaalt u de afvalstoffenheffing aan de gemeente Montferland tot en met de maand waarin u verhuist. Als u zich uitgeschreven heeft ontvangt u automatisch een correctie op de aanslag.

Kosten

  • Vastrecht 180 liter container € 219,00 
  • Vastrecht 280 liter container € 219,00
  • Extra restafval container € 109,00
  • Restafval container 180 liter € 7,00 per lediging
  • Restafval container 280 liter € 9,00 per lediging
  • Hoogbouw eenpersoonshuishouden € 273,00
  • Hoogbouw meerpersoonshuishouden € 297,00.