Asbest verwijderen: toekomstbestendig wonen lening

Algemeen

Gebrek aan voldoende financiële middelen is bij eigenaren in bepaalde gevallen een probleem. Voor hen kan deze gemeentelijke lening dan mogelijk uitkomst bieden.

Hoe het werkt

Via bovenstaande knop 'Aanvragen' komt u op de website van Energieloket Achterhoek terecht. Daar vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot aanvragen.

Goed om te weten

In het verleden is er op grote schaal asbest toegepast voor verschillende doeleinden, onder andere omdat het een sterk en hittebestendig materiaal is. Om die reden is het veel toegepast op daken in de vorm van golfplaten of als schoorsteenpijp.

Al jaar en dag wordt er gesproken over de gezondheidsrisico’s die aan asbest kleven. Het gebruik ervan is om die reden verboden. Voor asbestdaken was er tot voor kort zelfs een wettelijke verwijderingsplicht. Oude asbestdaken zouden verweren en daarbij zouden de asbestdeeltjes vrij kunnen komen in het milieu. Dit moest voorkomen worden.

Het wetsvoorstel heeft het niet gehaald. Toch wil de gemeente Montferland met een gunstige lening haar burgers en bedrijven stimuleren die daken te verwijderen. Dit om de volgende redenen:

  1. Door hun ouderdom zijn asbestdaken steeds meer onderhevig aan verwering. Hierdoor komen er ook steeds meer asbestvezels in het milieu terecht, waaraan mensen kunnen worden blootgesteld.
  2. Naast het gezondheidsaspect, is er sprake van financiële onzekerheden waarmee een eigenaar te maken krijgt, zoals het niet kunnen verkopen of verzekeren van het huis. Maar de impact reikt verder dan alleen de eigenaar van een dergelijk dak.
  3. De risico’s hebben niet alleen gevolgen voor de eigenaar van een dak met asbest, maar ook voor de eigenaren van terreinen waar asbest is terechtgekomen. Eigenaren van terreinen zijn verplicht tot verwijdering van het asbest op eigen kosten, zelfs wanneer zij geen schuld hebben aan het ontstaan van deze situatie. Op openbare terreinen nemen gemeenten het opruimen vaak voor hun rekening. De kosten voor calamiteiten bij brand en storm blijven bestaan.

Het is mogelijk om naast deze lening ook een lening voor het verduurzamen van het gebouw aan te vragen. Meer informatie over de leningen en de mogelijkheid tot aanvragen vindt u op de website van Energieloket Achterhoek.