Bedrijfsafval

U moet zelf regelen dat bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

Hoe het werkt

Als ondernemer kunt u een contract afsluiten met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO. Als u een contract afsluit dan moet u het volgende aangeven: 

  • Het soort afval;
  • De gemiddelde hoeveelheid van het afval;
  • Hoe vaak het afval ingezameld moet worden.

Goed om te weten

U moet zich houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval. De eisen hangen af van het soort afval en de hoeveelheid afval dat u inlevert.