Bestemmingsplan ‘Buitengebied’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is de laatste jaren diverse malen geactualiseerd. Om het bestemmingsplan blijvend goed te kunnen raadplegen is een nieuwe samengestelde versie gemaakt van het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (onherroepelijk geworden op 6 november 2013) inclusief de wijzigingen vanuit de periodieke actualisaties. De laatste actualisatie (vijfde herziening) is in werking getreden op 25 februari 2021. Dit is daarom ook de datum van het nieuwe geconsolideerde bestemmingsplan. Het bestemmingsplan met de naam ‘Buitengebied, geconsolideerd’ is in te zien via de website van Ruimtelijke Plannen.

Dit exemplaar van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ heeft uitsluitend een raadpleegbaarheidsfunctie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De verouderde geconsolideerde versie d.d. 7 november 2019 zal t.z.t. worden verwijderd.