Home > Bestuur en organisatie > Bekendmakingen > Mededeling > Ontwerp beleidsplan ‘Spelen in Montferland’

Ontwerp beleidsplan ‘Spelen in Montferland’

Dit item is in het archief geplaatst op 15-10-2015.

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat met ingang van 3 september 2015 het ontwerp beleidsplan ‘Spelen in Montferland’ gedurende zes weken ter inzage ligt.

Kort samengevat wordt met het beleidsplan 'Spelen in Montferland' geïnvesteerd in de pedagogische kwaliteit van groene ontmoetingsplekken voor de buurt, wijk, dorp of stad. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw en de gebruikersgroepen. In de loop van 15 jaar bouwen we kleine speellocaties af of dragen de zorg daarvoor volgens heldere afspraken over aan de buurt. Door reservering van beheersbudget kan, indien de kans zich voordoet, geïnvesteerd worden in grotere, meer centraal gelegen ontmoetingsruimten die bijdragen aan het welzijn in de buurt en het welbevinden van inwoners van alle leeftijden.

Het ontwerp beleidsplan 'Spelen in Montferland' ligt met ingang van 3 september 2015 t/m 14 oktober 2015 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Didam, Bergvredestraat 10. De stukken zijn tevens op deze pagina te raadplegen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van de gemeente Montferland en belanghebbenden een inspraakreactie schriftelijk kenbaar maken aan de raad van de gemeente Montferland: postbus 47, 6940 BA, Didam of gemeente@montferland.info. Desgewenst kan ook mondeling worden ingesproken. In dat geval kan contact worden opgenomen met de heer L. Meuleman (afdeling Ontwikkeling), tel 0316-291391. De ingediende inspraakreacties worden betrokken bij de vaststelling van het speelbeleid door de raad.

Didam, 2 september 2015,

Burgemeester en wethouders van Montferland.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons