Home > Bestuur en organisatie > Coalitievorming

Coalitievorming

raadzaalgoudenhanden

Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Inmiddels is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en is het de taak van deze raad om wethouders te benoemen. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Na de verkiezingen hebben de lijsttrekkers dan ook het initiatief genomen voor een eerste gespreksronde op 28 maart.

Er is overeenstemming bereikt dat er op dit moment geen informateur wordt aangesteld. Oscar Van Leeuwen zit als lijsttrekker van de grootste partij (CDA) de gesprekken voor en bereidt deze, met ondersteuning van de griffie, ook voor.

De lijsttrekkers zijn voor een transparant proces, daarom treft u op deze website de benodigde informatie over deze gesprekken aan. Tevens treft u feitelijke informatie aan zoals de uitslag van de verkiezingen van 21 maart 2018.

Uitslagen van de verkiezingen 2018

Verslagen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons