Vergadering Gemeenteraad 25-06-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, Gouden Handen
Tijd:19:30
Voorzitter:Ina Leppink - Schuitema

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Burgerspreekrecht Bekijk dit agendapunt online

Het Reglement van orde voor de raad biedt burgers de mogelijkheid om in te spreken over een geagendeerd agendapunt. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u dit melden bij dhr. D. Berends (raadsgriffier, tel. nr. 0316-291383).

4 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

Het vragenuur stelt de raadsleden in de gelegenheid vragen te stellen aan het college en/of de burgemeester.

5 Raadsmonitor Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Besluitenlijst vorige vergadering Bekijk dit agendapunt online

7 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

De agendacommissie biedt u de lijst met ingekomen stukken ter kennisneming aan.

8 Aanwijzing publieke media-instelling Bekijk dit agendapunt online

9 Bestemmingsplan Didam, woningbouwlocaties Het Kompas en 't Raland Bekijk dit agendapunt online

10 Benoeming accountant Bekijk dit agendapunt online

11 Jaarstukken 2014 Bekijk dit agendapunt online

12 Visie onderwijshuisvesting 2015-2023 Bekijk dit agendapunt online

13 Nieuwe regeling voor de EUREGIO (Gronau) en de te heffen lidmaatschapsbijdrage Bekijk dit agendapunt online

14 Kadernota Bekijk dit agendapunt online

15 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons