Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Hoe het werkt

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies;
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Dit kan digitaal door op bovenstaande knop 'Indienen' te klikken. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • Uw naam en adres;
  • De datum van uw bezwaar;
  • Om welk besluit het gaat;
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • Uw handtekening.

U stuurt het bezwaarschrift per post, of u geeft het af bij het gemeentehuis. U kunt het niet mailen.

Bezwaarschrift opsturen

Gemeente Montferland
Postbus 47
6940 BA Didam

Bezwaarschrift persoonlijk afgeven

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

Hoe lang het duurt

De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar. Wordt u bezwaarschrift behandeld door een adviescommissie? Dan beslist de gemeente binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Voor bezwaarschriften tegen belastingaanslagen geldt een uitzondering. De gemeente moet in deze gevallen beslissen binnen één jaar. De gemeente Montferland streeft er echter naar om binnen zes maanden te beslissen. 

Goed om te weten

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen;
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend te worden bij de gemeente. Deze periode begint te lopen op de dag nadat het besluit beslissing bekend is gemaakt. Over het algemeen is dat de verzenddatum van het besluit. Voorbeeld: als de verzenddatum van de brief vrijdag 10 januari 2020 is, dan is de laatste dag dat u bezwaar kunt maken ook op een vrijdag en wel de vrijdag van zes weken later, namelijk in dit geval vrijdag 21 februari 2020;
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.