Bezwaar maken

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Hoe het werkt

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies;
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Dit kan digitaal door op bovenstaande knop 'Indienen' te klikken. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • Uw naam en adres;
  • De datum van uw bezwaar;
  • Om welk besluit het gaat;
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • Uw handtekening.

U stuurt het bezwaarschrift per post, of u geeft het af bij het gemeentehuis. U kunt het niet mailen.

Bezwaarschrift opsturen of persoonlijk afgeven

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

Hoe lang het duurt

De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar. Wordt u bezwaarschrift behandeld door een adviescommissie? Dan beslist de gemeente binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Voor bezwaarschriften tegen belastingaanslagen geldt een uitzondering. De gemeente moet in deze gevallen beslissen binnen één jaar. De gemeente Montferland streeft er echter naar om binnen zes maanden te beslissen. 

Goed om te weten

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen;
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend te worden bij de gemeente. Deze periode begint te lopen op de dag nadat het besluit beslissing bekend is gemaakt. Over het algemeen is dat de verzenddatum van het besluit. Voorbeeld: als de verzenddatum van de brief vrijdag 10 januari 2020 is, dan is de laatste dag dat u bezwaar kunt maken ook op een vrijdag en wel de vrijdag van zes weken later, namelijk in dit geval vrijdag 21 februari 2020;
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Voorlopige voorziening

Heeft u bezwaar gemaakt maar is er sprake van een spoedeisende situatie, waardoor u het besluit op uw bezwaar niet af kunt wachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening instellen bij de rechtbank. Dit kunt u doen door een verzoekschrift in te dienen. Waar u een voorlopige voorziening in kunt stellen, is afhankelijk van de soort zaak. Meestal kunt u uw verzoek indienen bij de rechtbank Gelderland. 

Let op: u kunt enkel een voorlopige voorziening instellen als u vooraf bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van de gemeente. 

Beroep instellen bij de rechtbank

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in de meeste gevallen beroep instellen. In de brief met de beslissing op uw bezwaarschrift wordt de mogelijkheid tot het instellen van beroep vermeld/uitgelegd. Hier staat ook bij welke instantie u beroep kunt instellen. In de meeste gevallen is dit de rechtbank Gelderland in Arnhem. Zet in het beroepschrift de volgende informatie: 

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u het beroepschrift hebt geschreven; 
 • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar (de gronden); 
 • Stuur ook een kopie mee van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent. 

Let op! Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen! 

Let op: u moet een beroepschrift binnen 6 weken indienen. De termijn begint op de dag nadat de beslissing op uw bezwaar is bekendgemaakt. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit aan u heeft verzonden. Bent u te laat met uw beroepschrift? Dan wordt dit in principe niet meer behandeld. 

Kosten 

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Deze kosten worden griffierechten genoemd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rechtspraak of contact opnemen met de rechtbank Gelderland, tel. (088) 361 20 00.