Bijna tweeduizend vergaderminuten voor gemeenteraad Montferland

In onderstaand jaaroverzicht geven wij een terugblik op het drukke politieke jaar van de gemeenteraad. De cijfers in dit jaaroverzicht gaan over de periode van maart 2023 tot en met maart 2024. 

De raad vergaderde het afgelopen jaar bijna tweeduizend minuten. Hierin zijn fractievergaderingen en overleggen van voorbereidende commissies niet meegeteld. In de 13 raadsvergaderingen nam de raad 103 besluiten. De raadsleden zagen elkaar bijna wekelijks. In totaal kwamen ze 52 keer samen. 

Uit de cijfers blijkt dat de gemeenteraad het relatief vaak met elkaar eens is. Bij slechts 24 van de 71 wijzigingsvoorstellen (moties of amendementen) was er geen meerderheid. 

De raadsvergaderingen en de beeld- en oordeelsvormende sessies zijn live te volgen. De stream werd het afgelopen jaar 5197 keer bekeken.