Bijstand, jaaropgave

U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen.

U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

Automatisch

De gemeente stuurt u ieder jaar automatisch de jaaropgave. Als u in april nog geen jaaropgave hebt ontvangen, neem dan contact op met de gemeente.