Bijstand, tegenprestatie

De gemeente kan u verplichten om een tegenprestatie te verrichten. Officieel heet dit: Tegenprestatie naar vermogen. Dit kan als u 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd bent.

De tegenprestatie bestaat uit de plicht om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten in de samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering.

Als u uw verplichting om een tegenprestatie naar vermogen te verrichten niet nakomt, kan de gemeente uw bijstand afstemmen. De afstemming wordt gedaan volgens de Afstemmingsverordening van uw gemeente.

U hoeft geen tegenprestatie te doen als u:

  • Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent; of
  • Een alleenstaande ouder bent en u bent uitgezonderd bent voor de tegenprestatie.

De tegenprestatie bestaat uit de plicht om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten in de samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. De gemeente beslist of u verplicht bent om een tegenprestatie te leveren. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken en beroep instellen.

Persoonlijke omstandigheden

De gemeente moet bij het verplichten van de tegenprestatie naar vermogen rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante omstandigheden.