Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Bent u als ondernemer in de problemen gekomen door het corona-virus? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.

Hoe het werkt

Heeft u al eerder de Tozo gehad en is de laatste datum waarop u Tozo heeft ontvangen korter dan 3 maanden geleden? Dan hoeft u niet opnieuw alle bewijsstukken aan te leveren. Is uw identiteitsbewijs niet meer geldig of is uw bankrekeningnummer gewijzigd? Dan moet u deze bewijsstukken opnieuw aanleveren. Kies dan voor 'Verlenging Tozo' bovenaan deze pagina.

Is het langer dan drie maanden geleden dat u Tozo heeft ontvangen of is het de eerste keer dat u Tozo aanvraagt? Dan moet u alle bewijsstukken wel aanleveren. Klik in dit geval op de knop 'Aanvragen Tozo'.

Over Tozo

Tozo 4

Tozo 4 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021, zonder vermogenstoets.

Bij Tozo 4-aanvragen is het verplicht identiteitsbewijzen te controleren aan de hand van een wettelijk identiteitsbewijs. De ondernemer moet bij de aanvraag een kopie van een geldig identiteitsbewijs indienen (uploaden of toesturen). Identificeren met alleen DigiD is nu niet meer voldoende.

Heeft u recht op Tozo?

Zelfstandigen die willen weten of ze aanspraak kunnen maken op de regeling kunnen op de website Krijgiktozo.nl met behulp van een digitale beslisboom toetsen of ze in aanmerking komen voor deze regeling.

Let op: De Tozo-check werkt om veiligheidsredenen niet in Internet Explorer.

Hulp bij heroriëntatie

Naast tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen wij u ondersteunen bij deze heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan een doorstart van uw bedrijf, het volgen van (om)scholing, het in loondienst gaan werken of het beëindigen van uw bedrijf. Wilt u hulp bij heroriëntatie? Stuur dan een e-mail met onderwerp 'Heroriëntatie' naar bbz@montferland.info of neem telefonisch contact met ons op via t. (0316) 291 391.

Overzicht met tijdelijke financiële regelingen voor (zelfstandig) ondernemers

Misschien komt u als ondernemer niet in aanmerking voor de Tozo, omdat u niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met andere tijdelijke financiële regelingen. Bekijk voor welke financiële regelingen u in aanmerking komt door op deze link te klikken: Overzicht financiële regelingen.

Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

Stand van zaken van uw aanvraag

Wilt u weten hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag? Of heeft u andere vragen met betrekking tot uw aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op door een e-mail te sturen naar bbz@montferland.info met vermelding van uw NAW gegevens en eventuele zaaknummer.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Bekijk dan deze digitale folder op de website van Krijgiktozo.nl.

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar

Inkomsten doorgeven

Heeft u inkomsten uit uw onderneming of heeft u andere inkomsten? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Wij betalen uw uitkering pas uit nadat u de Inkomstenverklaring heeft ingevuld. Dat kunt u doen door het digitale formulier Inkomstenverklaring in te vullen.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u al een Tozo uitkering en wijzigt er iets in uw situatie?

Gaat u in loondienst werken of heeft u meer inkomsten ontvangen dan u eerder had gemeld aan ons? Heeft u uw werkzaamheden als zelfstandige hervat en heeft u daardoor voldoende inkomsten? Of gaat u verhuizen? Geeft dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Dat kan via het digitale formulier Wijziging doorgeven Tozo.

Voor meer informatie kunt u maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur bellen met het cluster Werk & Inkomen, te bereiken via telefoonnummer (0316) 291 372. U kunt uw vraag ook mailen naar het e-mailadres: bbz@montferland.info.

De regelingen

IOAZ-uitkering voor oudere zelfstandigen

U kunt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking komen als u zelfstandige bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en u uw werkzaamheden als zelfstandige nog niet heeft beëindigd.

U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u mogelijk in aanmerking komt voor een uitkering. Komt u mogelijk in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u financiële bijstand nodig? Dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op een bijstandsuitkering of een lening voor bedrijfskapitaal krijgen.

De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen:

  • Startende ondernemers;
  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen;
  • Oudere zelfstandigen (geboren voor 01-01-1960) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen. Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Startende ondernemers

Hebt u nu een uitkering en wilt een bedrijf starten? De gemeente Montferland kent ook regelingen voor startende ondernemers. Zij kunnen onder andere een lening als startkapitaal krijgen. U moet de lening met rente terug betalen.

Neem contact op met het team Werk en Inkomen als u een bijstandsuitkering ontvangt en een onderneming wilt starten of meld u voor een aanvraag via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO). Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Tips