Bloemenbuurt Didam

Bloemenbuurt logo

De Bloemenbuurt in Didam maken we klaar voor de toekomst. De komende jaren pakken we de huurwoningen aan en maken we de openbare ruimte mooier. Ook zoeken we met woningeigenaren naar kansen voor de verduurzaming van hun huizen. Woningcorporatie Plavei, de gemeente Montferland en de bewoners maken de plannen voor de vernieuwing samen.

Hoe we dat doen en wat we doen, staat hier:

Wijk van de Toekomst

De Bloemenbuurt in Didam is een Wijk van de Toekomst. De wijk wordt klaar gemaakt voor de toekomst. En mooier en duurzamer gemaakt.

Het programma Wijk van de Toekomst is onderdeel van het Gelders Energieakkoord en richt zich op één van de hoofdthema’s van de energietransitie in de gebouwde omgeving: de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening.

Lees meer op de website van Wijk van de Toekomst.

Uitslag buurtenquête verduurzaming

In april vroegen we woningeigenaren in de Bloemenbuurt om de buurtenquête in te vullen en ons te vertellen hoe zij onder andere denken over duurzaamheid in zijn algemeenheid, verduurzaming van hun woning en de mogelijke aanleg van een warmtenet. De uitslag van de enquête is te lezen op www.bloemenbuurtdidam.nl/buurtenquete.