Bodeminformatie

Als u een huis gaat kopen vraagt de hypotheekverstrekker u soms gegevens over het huis en de grond. De gemeente kan u die gegevens geven.

Hoe het werkt

Bodemonderzoek kan in een aantal gevallen noodzakelijk zijn:

  • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, onderdeel 'bouwen';
  • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, onderdeel 'milieu of beëindiging bedrijfsvoering';
  • Bij gronduitgiftetransacties, waarbij de gemeente betrokken is;
  • Wanneer de gemeente (als eigenaar of gebruiker) milieuvervuiling in de bodem vermoedt.

Het onderzoek moet door een BRL-gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

Wilt u meer informatie over de bodem waarop uw (toekomstige) huis staat? Stuur een mail naar gemeente@montferland.info met een beschrijving wat voor informatie u wenst. Vermeld hierbij ook het betreffende adres. Na uiterlijk 2 weken ontvangt u een reactie. In de regel is dat binnen enkele werkdagen.

Indien u een schriftelijke verklaring wenst over de (verwachte) bodemkwaliteit, brengen wij u kosten in rekening conform onze legesverordening. Deze is te vinden op de website www.overheid.nl.

Goed om te weten

In sommige gevallen kan ontheffing (= vrijstelling) van bodemonderzoek worden verleend. Eén van de voorwaarden is dat de locatie onverdacht is ten aanzien van eventuele bodemverontreiniging. Veelal betekent dit dat er geen bedrijfsactiviteiten zijn uitgeoefend en dat er geen (ondergrondse) brandstoftanks aanwezig zijn (geweest). Bij elke aanvraag omgevingsvergunning, onderdeel 'Bouwen' wordt een historische toets uitgevoerd en beoordeelt de gemeente of deze in aanmerking komt voor een ontheffing.

Wat u nodig hebt

  • Uw hypotheekaanvraag;
  • De omgevingsvergunning (als u die hebt).