Bouwdossier opvragen

Algemeen

U kunt bij ons tegen betaling verschillende soorten stukken uit een bouwdossier opvragen, bijvoorbeeld de bestektekening van een schuur, de constructietekeningen van een woning of een verleende vergunning.

Hoe het werkt

Via de knop 'aanvragen' kunt u stukken uit een bouwdossier opvragen. U kunt in dit formulier aangeven om welk bouwdossier en om welke stukken het gaat.

Als wij de gevraagde stukken (tekeningen, vergunning, e.d.) hebben dan worden deze digitaal naar u toegezonden. Houd er rekening een e-mail soms in de map met spam terecht komt.

Als u dat wilt, kunt de gevraagde stukken ook digitaal inzien op het gemeentehuis (Bergvredestraat 10 in Didam).

Houdt u er rekening mee dat de analoge archief stukken wekelijks worden opgehaald uit het regionale archief. Soms zijn stukken digitaal en zijn ze eerder beschikbaar.

Wat het kost

Aan het behandelen van het opvragen van een bouwdossier zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges. De gemeente brengt voor haar werkzaamheden leges in rekening. Voor een actueel overzicht van de leges verwijzen wij u naar de legesverordening die te vinden is op www.overheid.nl.