Bouwen en verbouwen, controle

De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Denk hierbij aan het controleren van de bouw op bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente. Dit kan telefonisch via (0316) 291 391, keuze 3. Of via ons algemene e-mailadres gemeente@montferland.info.

De controleurs van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • Gebouwen (niet woningen) binnengaan zonder toestemming;
  • Informatie opvragen;
  • Zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken;
  • Zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

De controleurs mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners.

Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.