Bouwwerk, start melding

Algemeen

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u start met de bouw- en ontgravingswerkzaamheden dient u dit tijdig te melden bij de gemeente. Wat u exact moet melden, kunt u terugvinden in de omgevingsvergunning.

Hoe het werkt

U meldt bij de gemeente dat u begint met het bouwen van het bouwwerk waarvoor u een omgevingsvergunning heeft gekregen. Doe dit uiterlijk de dag voordat u start met de bouwwerkzaamheden.

U kunt deze melding digitaal indienen door bovenaan deze pagina op de knop ' nu een melding maken' te klikken.