Braamt

Gemeente Montferland start op maandag 29 augustus met de uitvoering van de reconstructie van de Mariastraat, Schaepmanstraat, Hiedenbrinkstraat en Pastoor te Rielestraat in Braamt.

De werkzaamheden betreffen de aanleg van een infiltratie riool en het aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal. Een infiltratie riool is een riool waarmee het hemelwater in de bodem gebracht wordt.
Alle informatie over deze reconstructie vindt u op deze pagina.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Gebra. Aannemer Gebra stemt de werkzaamheden, de planning en de toegankelijkheid van uw straat verder met u af. U ontvangt hierover voorafgaand aan de start van de werkzaamheden van hen bericht.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Edo Aerns, omgevingsmanager van Gebra. Hij is bereikbaar op (06) 25 21 03 07.

Digitale bijeenkomst 27 mei jl.

Bekijk hier de digitale bijeenkomst van 27 mei jl., waarin het schetsontwerp is gepresenteerd.

Voorlopig schetsontwerp en presentatie inwonersavond:

Veelgestelde vragen en opmerkingen

Ja, de stoep heeft dezelfde hoogte als verharding in de tuinen.

Nemen we mee in het contract.

2 parkeerplaatsen worden opgeofferd voor groen. Ter plaatse van Graaf Henkdrikstraat is ook parkeercapaciteit in de parkeerkoffer.

De rijbaan wordt niet verhoogd. Het verschil wordt 5 cm i.p.v. de nu 10 cm hoogte verschil.

Er worden geen bomen gekapt.

Ligt eraan waar je woont.

Indien de container op de stoep wordt geplaatst heb je geen hoogte verschil. Het verschil met de rijbaan wordt 5 cm. Op Kruispunten wordt de band verlaagd en wordt gelijkvloers.

Dit zit niet in deze scope. Deze vraag wordt doorgezet naar de wegbeheerder. Antwoord wegbeheerder: de genoemde straten staan niet in de onderhoudsplanning voor de komende jaren. De straten die er wel in staan zijn gekoppeld tot dit project.

Ja de hoogte tussen het straatwerk van de bewoner en de openbare stoep blijven zonder hoogteverschil op elkaar aansluiten.

Op de straat.

Er komt geen wadi. Het hemelwater wordt mogelijk afgekoppeld. De rioolbeheerder gaat kijken wat mogelijk de oorzaak is van de wateroverlast.