Brief aan alle inwoners

"Beste inwoners,

Diep geschokt en vol ongeloof kijk ik naar alle berichtgeving uit Oekraïne. We zien dagelijks het geweld, de vernielingen, slachtoffers en vluchtelingen van een omvang die zijn weerga niet kent. Wie had dit verwacht? Ik denk dat niemand er rekening mee hield dat dit zo zou ontsporen. Er werd veel gedreigd, maar daadwerkelijk zo'n oorlog beginnen, hadden we niet verwacht. Dit hebben we in Europa heel lang niet meer gekend. Een bizarre daad die een streep zet door een vreedzaam Europa.

We leven in Montferland mee met de Oekraïners. Maar we leven óók mee met de Russen die niet om deze oorlog gevraagd hebben. Dit conflict kent alleen maar verliezers.

De Oekraïense bevolking blijft zich dapper en eindeloos verzetten tegen deze bizarre daad. Zij hechten aan hun democratie en aan hun vrijheid. Ook in Rusland staan mensen op tegen deze waanzin. En in Europa en ver daarbuiten zien we dat de gemeenschap stevig en gezamenlijk optreedt. Dat geeft kracht en hoop. Helaas kan niemand zeggen waar dit gaat eindigen. Dit conflict is te onvoorspelbaar.

Deze oorlog raakt ons allemaal. Dat blijkt wel uit de vele initiatieven die er worden opgezet. Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de bereidheid in onze gemeente is om Oekraïense oorlogsvluchtelingen te helpen. Dit kan door geld te geven via Giro 555, het steunen van één van de vele particuliere initiatieven, de blauw-gele kleuren (de vlag van Oekraïne) te gebruiken en door te helpen als er Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente aankomen. Het is belangrijk dat we juist nu onze saamhorigheid en solidariteit laten zien. Laten we samen klaarstaan voor de mensen uit Oekraïne die vanwege oorlog huis en haard hebben moeten verlaten.

We krijgen veel vragen van inwoners die hulp willen bieden in welke vorm dan ook. Zij willen weten wat ze kunnen doen of waar ze hun initiatief kunnen melden. Op onze website vind u meer informatie, zo ook over het aanmelden van een initiatief: www.montferland.info/oekraine. Op dit moment is nog veel onduidelijk en wij hopen de komende dagen u meer informatie te kunnen geven. 

Naast het steunen van landelijke en particuliere initiatieven nemen we als gemeente Montferland ook onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment onderzoeken we welke locaties bereid en geschikt zijn voor de opvang van vluchtelingen, we houden u hiervan op de hoogte.

Hopelijk staat iedereen die dat kan op tegen oorlog en geweld. Vrijheid overwint!"

Harry de Vries

burgemeester Harry de Vries