Carbidschieten op oudjaarsdag 2022

Regels carbidschieten 31 december 2022:

Carbidschieten is alleen toegestaan als wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

a. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur;

b. bij het carbidschieten wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter, die niet wordt afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen)

c. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste: 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;

d. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;

e. degene die met carbid schiet is niet onder invloed van alcohol en drugs en neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.

f. Indien sprake is van carbid schieten door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die te allen tijde in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en diens handelingen te allen tijde kan verhinderen. De toezichthouder is niet onder invloed van alcohol en/of drugs.

g. van het carbid schieten voor de aanvang schriftelijk of digitaal melding is gedaan bij het college.

Meldingsformulier

Om een beter overzicht te krijgen van de locaties waar carbid geschoten gaat worden heeft de gemeente Montferland een meldplicht ingevoerd (Artikel 2:73A van de Algemene plaatselijke verordening Montferland 2018).

Als u op oudjaarsdag gaat carbidschieten moet u dat van tevoren schriftelijk melden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland. Denkt u daarnaast aan de geldende corona maatregelen.

In het meldingsformulier staan ook de overige voorwaarden waaraan u als carbidschieter moet voldoen.

Ik wil carbidschieten op oudejaarsdag 2022