Categorie T op het rijbewijs

Met de categorie T op het rijbewijs mag u (vanaf 16 jaar) een LBT en een MMBS met aanhangwagen besturen op de openbare weg. De categorie T is niet verplicht voor een LBT of een MMBS die niet breder is dan 130 cm en één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen.

Categorie T

Ik heb een geldig rijbewijs met de categorie B

U krijgt bij de eerst volgende vernieuwing/vervanging van uw rijbewijs automatisch de categorie T bijgeschreven. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw rijbewijs B is afgegeven voor 1 juli 2015;
  • U bent op het moment van de aanvraag voor een rijbewijs 18 jaar of ouder;
  • De categorie B op uw rijbewijs is niet ongeldig verklaard.

Tot deze vernieuwing is de categorie B geldig voor het besturen van een LBT en een MMBS.

Haalt u na 1 juli 2015 de categorie C, dan krijgt u ook de categorie T automatisch bijgeschreven.

Het is ook mogelijk om de categorie T eerder bijgeschreven te krijgen dan de reguliere vernieuwing van uw rijbewijs na 1 juli 2015. U kunt hier bijvoorbeeld gebruik van maken als u een bewijs nodig heeft voor het besturen van een LBT of MMBS in het buitenland. De kosten voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs zijn voor de aanvrager.

Ik heb een trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B

Het is vanaf 1 juli 2015 mogelijk om uw trekkercertificaat om te wisselen voor een categorie T op het rijbewijs. Dit kan tot 1 juli 2016 en gaat via de RDW.

Ik heb geen trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B

Zorg dat u vóór 1 juli 2015 alsnog een trekkercertificaat haalt en wissel deze vervolgens om voor een categorie T op het rijbewijs. U kunt er ook voor kiezen om na 1 juli 2015 een theorie- en praktijkexamen af te leggen voor de categorie T bij het CBR.

Meer informatie

Voor de omwisseling van het trekkercertificaat naar de categorie T op het rijbewijs geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Dit betekent dat u uw trekkercertificaat moet omwisselen vóór 1 juli 2016. Meer informatie hierover vindt u medio juni 2015 op de website.

Meer informatie over de invoering van de categorie T op het rijbewijs staan in onderstaande documenten, deze zijn opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.