Coalitie- en collegevorming Montferland

Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben de fracties van PvdA, Lijst Groot Montferland en Helder het voortouw genomen in de coalitie- en collegevorming. Onder leiding van informateur Berghoef is verkend welke fracties mogelijk gezamenlijk kunnen komen tot een stabiele coalitie als basis voor de collegevorming. Met inachtneming van de uitkomsten van deze fase hebben op 7 mei jl. de fracties van CDA, Helder, PvdA en Lijst Groot Montferland onder leiding van Arthur Boone als formateur met elkaar verkend of er voldoende overeenstemming kan worden bereikt over een aantal cruciale dossiers. Op een van deze dossiers te weten de aanleg van industrieterrein DocksNLD2 kon echter geen werkbaar compromis worden bereikt tussen het CDA en de overige  fracties. Geconcludeerd is dan ook dat het CDA vooralsnog niet meer zal deelnemen aan de verdere coalitiebesprekingen. PvdA, Helder en Lijst Groot Montferland beraden zich nu over de te nemen vervolgstappen.