Collegevorming Montferland zonder D66 en Lokaal Belang Montferland

Dinsdag 19 april vervolgde informateur Bert Berghoef de gesprekken met alle politieke partijen in Montferland. Na de 2e gespreksronde constateert de informateur dat er geen noodzaak is om met D66 en Lokaal Belang Montferland verder te spreken. Zij worden niet betrokken bij de uitvoering van het akkoord dat gesloten wordt tussen de politieke partijen. D66 en Lokaal Belang Montferland hebben begrip voor deze conclusie van de informateur. Dit is tijdens de gesprekken van vandaag gebleken. D66 en Lokaal Belang Montferland blijven wel betrokken bij het inhoudelijke proces van samenwerking.

Hervatten gesprekken

Donderdag 21 april worden de gesprekken hervat met Helder, Lijst Groot Montferland, PvdA CDA en VVD. Op basis van deze gesprekken zal de informateur proberen definitieve conclusies te formuleren. Berghoef blijft streven naar een zo breed mogelijke samenwerking binnen de gemeenteraad.