Constructieve gesprekken collegevorming Montferland

Deze week vonden de eerste gesprekken plaats tussen de informateur Bert Berghoef en alle politieke partijen in Montferland. Berghoef vond de gesprekken open en zeer constructief. Uit alle gesprekken is hem gebleken dat er een brede behoefte is aan meer verbinding, zowel met elkaar als met de inwoners.

De informateur streeft conform de motie, die de gemeenteraad op 30 maart jl. unaniem aannam, naar een brede samenwerking binnen de gemeenteraad. De informateur stuurt de gespreksverslagen naar de partijen, zodat zij deze kunnen gebruiken bij hun intern beraad. Volgende week zal de informateur een pauze inbouwen, zodat de nieuwe gemeenteraad zich goed kan voorbereiden op de raadsvergadering van 14 april aanstaande.

In de week van 18 april worden de gesprekken hervat. Berghoef gaat dan ook de contouren voor de mogelijke collegevorming concretiseren.