Home > Direct regelen > Nieuws > Afvalinzameling verandert

Afvalinzameling verandert (17-10-2018)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 07-01-2019.

Gratis GFT-afval aanbieden in de gemeente Montferland door middel van een nieuwe GFT-container.

In 2019 kunnen inwoners van de gemeente Montferland gratis hun groente, fruit- en tuinafval (GFT) aanbieden. Ook wordt met ingang van 1 januari 2019 het aanbieden van groenafval bij de aanbiedstations in ’s-Heerenberg en Zevenaar gratis.

De gemeente hoopt dat dit leidt tot minder restafval en een verhoging van de hoeveelheid ingezameld GFT- en groenafval. De doelstelling is om in 2020 niet meer dan 100 kg restafval per inwoner in te zamelen. Op dit moment is dat 132 kg per inwoner. Dat is een omschakeling, we gaan van afvalstof naar grondstof. Iedereen kan en moet daaraan meedoen.

De inwoners van Montferland krijgen er hiervoor een apart container (180 liter) bij voor het eens per 2 weken gratis aanbieden van het GFT-afval. De duobak kunnen inwoners dan gebruiken voor alleen het restafval, dat eens per 3 weken kan worden aangeboden. Voor elke keer dat de duobak aan de weg wordt gezet moet een bedrag per lediging worden betaald.

In december 2018 worden huis- aan huis door het bedrijf DBI Container Service de  GFT-container bezorgd. Inwoners krijgen van dit bedrijf een brief waarin staat aangegeven op welke dag deze wordt afgeleverd. Ook wordt in die brief meer informatie verstrekt over de nieuwe manier van inzameling en het openstellen van een telefonisch helpdesk via een gratis telefoonnummer.

Kijk voor veelgestelde vragen op: https://montferland.dbics.nl/.

Voor de inwoners van de hoogbouw verandert er nog niets aan de inzameling van huishoudelijk afval.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons