Home > Direct regelen > Nieuws > Toegankelijkheid Openbare Ruimte in Beek

Toegankelijkheid Openbare Ruimte in Beek (13-10-2017)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 01-01-2018.

Op 29 september 2016 heeft de Gemeenteraad het beleidsplan ‘Toegankelijkheid Openbare Ruimte 2017-2021’ vastgesteld. Doel van dit plan is om de buitenruimte meer toegankelijk te maken voor voetgangers, specifiek voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Tot 2021 is er geld vrij gemaakt om in diverse kernen maatregelen te nemen.

De gemeente heeft een 'Handboek Toegankelijkheid Openbare Ruimte' opgesteld. Hierin staan richtlijnen waaraan de buitenruimte dient te voldoen.

Aftrap in Beek

Het toegankelijk maken van de openbare ruimte in de gemeente gebeurt op termijn in meerdere fases. In Beek starten we met de eerste fase. Dit doen we onder andere door obstakels in looproutes te verwijderen. Op zeven locaties in Beek zijn knelpunten gelokaliseerd. Het college heeft budget beschikbaar gesteld om de problemen op deze locaties op te lossen.

We willen met de gebruikers naar goede oplossingen kijken die passen binnen het budget. We gaan daarom op korte termijn met bewoners en belanghebbenden in gesprek. Ook de Sociale Raad Montferland gaan we benaderen om hierin te participeren.

Locaties met knelpunten

  1. Averhof, Pater Gerritsenstraat
  2. Bushalte centrum, St. Jansgildestraat
  3. Bushalte ’t Peeske, Peeskesweg
  4. Centrum Beek, St. Jansgildestraat
  5. Huisarts/apotheek, Arnhemseweg
  6. School, Schoolstraat
  7. Sporthal, Kolkstedeweg

Planning en communicatie

De voorbereiding en realisatie staat gepland in het vierde kwartaal van 2017. Zodra er meer nieuws is te melden, dan publiceren wij dat op deze pagina.

Suggesties

Heeft u suggesties voor één van deze locaties? Mailt u dan naar gemeente@montferland.info onder vermelding ‘Toegankelijkheid Openbare Ruimte, Beek’.

Overige meldingen over de Openbare Ruimte kunt u online doen via onze pagina 'Ik wil iets melden'.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons