Home > Direct regelen > Nieuws > Traject ‘Ruimte voor duurzame energie’

Traject ‘Ruimte voor duurzame energie’ (06-03-2019)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 19-04-2019.

Een terugblik en het vervolg

Het traject ‘Ruimte voor duurzame energie’ startte 11 december jl. met een algemene kick-off. Weerman Gerrit Hiemstra vertelde over de wereldwijde klimaatverandering en de invloed die dit heeft op ons leven. Om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn, is de gemeente gestart met een zoektocht naar ruimte binnen de gemeentegrenzen voor het opwekken van duurzame energie middels zonne-energie en windenergie.

Het doel van het traject ‘Ruimte voor duurzame energie’ is om te komen tot een ruimtelijk afwegingskader waarin naar voren komt welke gebieden binnen de gemeente kansrijk zijn voor het ontwikkelen van zonnevelden en/of windmolens. Daarnaast stelt de gemeente middels het ruimtelijk afwegingskader voorwaarden voor het ontwikkelen van dergelijke projecten.

Het ruimtelijk afwegingskader wordt gebaseerd op drie bouwstenen:

  1. Onderzoek naar wettelijke belemmeringen: waar is zonne-energie en windenergie binnen de gemeentegrenzen niet op voorhand uit te sluiten?
  2. Discussieavonden met inwoners en stakeholders: waar zien we mogelijkheden voor zonne-energie en windenergie en welke voorwaarden zijn daarbij belangrijk?
  3. Landschappelijke analyse: in welke gebieden in de gemeente is landschappelijke draagkracht voor zonne-energie en windenergie?

In januari en februari werden discussieavonden georganiseerd waar inwoners en stakeholders mee konden praten over het thema. De belangstelling was groot, dus werden er in totaal vier avonden georganiseerd met ca. 60-70 deelnemers per avond. Tijdens deze avonden konden de deelnemers hun wensen en ideeën met de gemeente delen, zodat de gemeente beter kan bepalen welke voorwaarden zij moet stellen aan het ontwikkelen van grootschalige duurzame energieprojecten. Ook werden locaties binnen de gemeente verkend waar zonne-energie en windenergie mogelijk zijn.

Met het afsluiten van de discussieavonden is de fase voor het aanleveren van ideeën en wensen door stakeholders en bewoners afgerond. Afgelopen weken is de gemeente druk bezig geweest om de opgehaalde wensen en ideeën te verwerken tot een samenvattend verslag van alle avonden. Daarnaast zijn alle gestelde vragen verzameld en is er gewerkt aan de beantwoording. Zowel het samenvattende verslag als de beantwoording van alle vragen worden binnenkort gedeeld met de deelnemers en geïnteresseerden. Ook kunt u deze binnenkort vinden op de website onder Duurzame opwek van energie (grootschalig): https://www.montferland.info/wonen-en-leven.

Naast een terugkoppeling aan de deelnemers en via de website vindt er tijdens de raadsvergadering van 18 april a.s. ook een tussentijdse terugkoppeling plaats aan de gemeenteraad. In de maanden daarna zal het ruimtelijk afwegingskader concreet vorm gaan krijgen en uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons