Home > Direct regelen > Nieuws > Uitnodiging voor bedrijven: Heeft u regie op (uw) energie?

Uitnodiging voor bedrijven: Heeft u regie op (uw) energie? (13-03-2019)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 27-03-2019.
zonnepanelen

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen. Om die doelen te halen wordt onder andere een dringend beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties. De gemeente Montferland en Groene Allianties de Liemers willen bedrijven en organisaties hier met het regionale programma Regie op Energie bij helpen. Op 26 maart, van 16:00-17:30 uur, vindt hier een informatiebijeenkomst over plaats in het gemeentehuis te Didam.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht inrichtingen (bedrijven en instellingen) om energie te besparen. Deze besparingsplicht stelt dat energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, moeten worden uitgevoerd. In 2019 komt daar een informatieplicht bij voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht energiebesparing vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

Voor veel bedrijven en organisaties is dit een behoorlijke opgave. Zij mogen deze taak zelf uitvoeren, maar kunnen het ook uitbesteden. De gemeente Montferland en Groene Allianties de Liemers willen bedrijven en organisaties hier graag bij helpen via het regionale programma Regie op Energie. Met Regie op Energie:

  • Zorgt u voor besparing op energiecontracten en -verbruik
  • Voldoet u straks aan de wettelijke verplichtingen voor energiebesparing
  • Draagt bij aan een schoner omgevingsklimaat in de regio
  • Ontvangen de eerste 100 instellingen een subsidie van provincie Gelderland​

26 maart: informatiebijeenkomst Regie op Energie

Wij vertellen u tijdens een informatiebijeenkomst graag meer over Regie op Energie. Ook wordt u bijgepraat over wat de regelgeving precies inhoudt, oftewel: waar u aan moet voldoen. De bijeenkomst vindt dinsdag 26 maart 16:00-17:30 plaats in het gemeentehuis te Didam, Bergvredestraat 10. Aanmelden kan op de website van Groene Allianties De Liemers.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons