Home > Direct regelen > Nieuws > Vacatures Sociale Raad Montferland

Vacatures Sociale Raad Montferland (11-06-2018)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 28-06-2018.

Wilt u meedenken en adviseren over het sociaal domein?

De Sociale Raad Montferland is op zoek naar actieve inwoners  die willen meedenken en adviseren over het sociaal domein. Als gevolg van het vertrek van een aantal leden en de huidige voorzitter is de Sociale raad op zoek naar drie nieuwe leden en een onafhankelijke voorzitter. De voorkeur gaat uit naar jongeren of mensen met een beperking, maar ook andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.

De Sociale Raad Montferland is een schakel tussen de inwoners van Montferland en de gemeente Montferland. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over beleidsontwikkelingen, uitvoering van beleid en wet- en regelgeving in het sociaal domein. Dit zijn de beleidsterreinen die horen bij de Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de onderwerpen van aanpalende beleidsterreinen die van belang kunnen zijn voor een cliënt.

Profiel lid

 • Inwoner van de gemeente Montferland;
 • Enthousiast en maatschappelijk betrokken;
 • U bent geen lid van de gemeenteraad of werkzaam bij de gemeente Montferland of een professionele zorg- of welzijnsaanbieder die actief is in de gemeente Montferland;
 • Bij voorkeur ervaringsdeskundige, dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld gebruik maakt van de diensten van het sociaal team van de gemeente Montferland, u een beperking heeft, of dat u of uw kind gebruik maakt van jeugdzorgvoorzieningen;
 • Goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;
 • Een houding waarbij het algemeen belang voorop staat;
 • In staat wetteksten te lezen en te begrijpen en enig inzicht hebben in het functioneren van het openbaar bestuur;
 • Gericht op samenwerking en open staan voor vernieuwing;
 • Bereid tenminste één zittingsperiode deel uit te maken van de Sociale Raad Montferland.

Profiel voorzitter

 • Inwoner van de gemeente Montferland;
 • Onafhankelijk, geen lid van de gemeenteraad of werkzaam bij de gemeente Montferland of een professionele zorg- of welzijnsaanbieder die actief is in de gemeente Montferland;
 • Kennis van de Montferlandse samenleving en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
 • Bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten met feeling voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;
 • Heeft zicht op de gehele sociale raad en stimuleert de sociale cohesie binnen de sociale raad;
 • Heeft geen commerciële relatie met de gemeente binnen het sociaal domein;
 • Een houding waarbij het algemeen belang voorop staat;
 • In staat wetteksten te lezen en te begrijpen en enig inzicht hebben in het functioneren van het openbaar bestuur;
 • Bereid tenminste één zittingsperiode deel uit te maken van de Sociale Raad Montferland.

Meer informatie

U kunt uw brief met CV voor 27 juni 2018 per e-mail sturen naar de gemeente Montferland gemeente@montferland.info. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 27 op het gemeentehuis in Didam.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Annet Banus a.banus@montferland.info.

Voor meer informatie over het werk van de Sociale Raad Montferland: www.montferland.info/socialeraad.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons