Home > Direct regelen > Nieuws > Werving panelleden 'Montferland Spreekt' gestart

Werving panelleden 'Montferland Spreekt' gestart (06-03-2019)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 06-06-2019.

De gemeente Montferland wil dichter bij haar inwoners staan en grondiger weten wat voor u belangrijk is. Om dat nog beter voor elkaar te krijgen starten we het inwonerspanel: 'Montferland Spreekt'. Ik nodig u namens de gemeente bijzonder graag uit om mee te doen.

U kunt als lid van het inwonerspanel een aantal keren per jaar uw mening geven over belangrijke onderwerpen in onze gemeente. De gemeente betrekt de uitkomsten van ieder onderzoek bij het maken van beleid en de uitvoering van projecten. De naam van het panel is 'Montferland Spreekt'.

Hoe werkt het?

Door een groep van minimaal 800-1000 betrokken inwoners zo’n 4 tot 5 keer per jaar te raadplegen wordt een snel, goed en gedegen proces van het meten van tevredenheid en het verzamelen van meningen en ideeën opgestart. Mogelijke thema’s zijn veiligheid, afvalinzameling, eenzaamheid, een nieuw verkeers- en vervoersplan, imago-onderzoek, inwonersparticipatie en nog veel meer.

De resultaten uit de onderzoeken vormen een betrouwbare afspiegeling van de mening van de Montferlandse bevolking. De panelleden worden als eerste op de hoogte gehouden van de onderzoeksresultaten en de gemeente deelt ook de vervolgstappen. Het eerste onderzoek zal over 'Veiligheid en veiligheidsbeleving in Montferland' gaan. Samen met u willen we komen tot een aantal veiligheidsthema’s waarop de gemeente zich (al dan niet samen met de politie en andere partners) de komende vier jaren kan richten.

Iedereen mag meedoen!

Ik hoop dat u meedoet en dat we samen kunnen werken aan de toekomst van onze prachtige gemeente. Meld u eenvoudig en kosteloos aan via: www.montferlandspreekt.nl.

Op deze website maakt u gemakkelijk een profiel aan door enkele vragen te beantwoorden (of u man of vrouw bent, wat uw leeftijd is, enzovoorts). Na aanmelding ontvangt u binnen een paar dagen per e-mail de uitnodiging voor het eerste onderzoek.

Mocht u willen meedoen via schriftelijke vragenlijsten, dan kunt u uw adres doorgeven via het telefoonnummer (0575) 760 227. Bij ieder onderzoek ontvangt u vervolgens een vragenlijst per post die u kosteloos kunt terugsturen. 

Genoemd telefoonnummer is van het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau Moventem die in onze opdracht het inwonerspanel beheert. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens uitsluitend voor 'Montferland Spreekt' worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem.

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!


Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Montferland,

Mr. P. de Baat MPM

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons