Home > Direct regelen > Nieuws > Wet Geluidhinder. Ontwerp van besluit hogere waarde.

Wet Geluidhinder. Ontwerp van besluit hogere waarde. (10-10-2018)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 23-11-2018.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere waarde vast te stellen ten behoeve van de herbestemming van de woning Zeddamseweg 8 te Braamt.

Er zijn akoestische onderzoeken uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer ter plaatse van de voorgenomen woningbouw. Uit het onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden als gevolg van het wegverkeer. Het vaststellen van een hogere waarde is daardoor noodzakelijk.

Inzage en informatie:

Met ingang van 11 oktober 2018 gedurende een termijn van zes weken liggen de betreffende stukken ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijze:

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen omtrent de voorgenomen wijziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de heer S. Teunissen van de afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0316) 291 613.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons