Home > Direct regelen > Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat het is

  Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

 • Hoe het werkt

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij het cluster Werk & Inkomen van de gemeente. Hiervoor dient u het vragenformulier aan de rechterkant van deze pagina in te vullen.

  Heeft u vragen over het aanvragen van een uitkering dan kunt u contact opnemen met het cluster Werk & Inkomen. Op maandag t/m vrijdag van 9:00-11:00 uur op (0316) 291 391 of via e-mail op bijstand@montferland.info.

  Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. U kunt ook een boete krijgen.

 • Hoe lang het duurt

  We doen ons best om binnen 8 weken een beslissing te nemen over uw uitkeringsaanvraag. Het kan voorkomen dat we dat niet redden.U kunt dan een voorschot krijgen. De behandeling van uw aanvraag loopt vlotter wanneer u direct alle gevraagde gegevens aanlevert en snel reageert op eventuele vragen van de gemeente. Als u de gevraagde gegevens niet op tijd aanlevert, dan kunnen we uw aanvraag buiten behandeling laten. U heeft dan ook geen recht op een voorschot. Zolang u de gevraagde gegevens niet inlevert, kunnen wij het recht op een voorschot niet beoordelen.

 • Wat u nodig hebt

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Goed om te weten

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. In bepaalde gevallen krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte.

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  Aan het kunnen ontvangen van een bijstandsuitkering zijn wettelijke voorwaarden verbonden, deze kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.

  De gemeente beoordeelt of u (onder andere) aan deze voorwaarden voldoet.

  Eigen vermogen

  Let op! Bent u jonger dan 27 jaar, dan heeft u in principe geen recht op een uitkering, maar moet u onderwijs volgen. Als u geen onderwijs kunt volgen, dan is in bepaalde gevallen toch een uitkering mogelijk. Neem dan eerst contact op met het cluster Werk & Inkomen. We nemen dan samen met u door of u een mogelijk recht heeft op een uitkering en welke stappen hiervoor moet nemen.

  U moet in ieder geval kunnen aantonen dat u niet verder leer- en schoolbaar bent. Daarvoor moet u minimaal twee verklaringen van verschillende erkende onderwijsinstellingen kunnen aanleveren. En in sommige gevallen ook een verklaring van een arts, waaruit blijkt dat u niet naar school kunt.

  Tevens moet u bij het UWV een onderzoek laten doen naar uw arbeidsvermogen en laten registreren in het doelgroepenregister. U kunt gratis een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen via de website van het UWV.

 • Tips

  De hoogte van uw uitkering vindt u bij de rijksoverheid.

 • Online regelen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons