Home > Direct regelen > Eenmalige subsidie, maatschappelijke instellingen

Eenmalige subsidie, maatschappelijke instellingen

 • Wat het is

  Subsidies in de gemeente Montferland worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening. De spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen.

  Subsidieregels voor eenmalige (incidentele) subsidie aan maatschappelijke organisaties (zoals stichtingen en verenigingen) zijn vastgelegd in de volgende subsidieregelingen:

  1. Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2019
  2. Subsidieregeling Bevordering Gezonde leefstijl Montferland 2019
  3. Subsidieregeling Cultuur en Ontmoeting Montferland 2019
  4. Subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2019

  Bent u een vertegenwoordiger van een vereniging of stichting? Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente subsidie verlenen voor de activiteiten van de betreffende vereniging of stichting.

  Mocht uw organisatie voor een project of incidentele activiteit een aanvraag in willen dienen, dan is het van belang 12 weken voor aanvang van het project de aanvraag in te dienen. De aanvragen (met bijbehorende bijlagen) kunnen met behulp van het aanvraagformulier worden ingediend. 

  Komt uw vereniging of stichting in aanmerking voor subsidie? Meer informatie vindt u onder het kopje 'Hoe het werkt'.

 • Hoe het werkt

  Eenmalige subsidies

  Met het aanmeldformulier voor eenmalig subsidies kunt u een aanvraag doen op basis van één van de volgende vier regelingen:

  • Jeugd en Onderwijs
  • Bevordering Gezonde Leefstijl en Sport
  • Cultuur en Ontmoeting
  • Leefbaarheid 2019

  Per aanvraag zijn de volgende gegevens vereist

  Voor alle aanvragen geldt dat de volgende informatie nodig is om een aanvraag in behandeling te nemen (artikel 6 van de regeling).

  1. Een omschrijving van de doelstelling van de activiteit(en) waaruit blijkt dat deze bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kernen;
  2. Een omschrijving van de groep waarop de activiteit zich richt;
  3. Een omschrijving van de activiteit(en);
  4. Een begroting waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat met inachtneming van de gevraagde subsidie de activiteit (en) daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

  Zorg er voor dat u deze gegevens bij de hand heeft bij het aanvragen van de een incidentele/eenmalige subsidie of subsidie voor activiteit ten behoeve van de leefbaarheid.

  Het digitale aanvraagformulier vindt u rechts onder 'Online regelen'.

  Bijzonderheden/uitzonderingen

  Subsidie activiteit ten behoeve van de leefbaarheid

  Voor een aanvraag van een activiteit ten behoeve van de leefbaarheid kunt u een subsidie aanvragen op basis van de subsidieregeling Leefbaarheid 2019.

  Hierbij dient u aan te geven waarop de subsidie zicht richt op (artikel 3 van de regeling):

  1. De verbetering van de infrastructuur binnen de kern;
  2. De communicatie tussen de inwoners van de kern;
  3. Het verlenen van diensten aan bewoners ter voorkoming van eenzaamheid en isolement;
  4. Het aanbieden van activiteiten gericht op zorg en dienstverlening aan bewoners.
  5. Belangenbehartiging van de kern.
  6. Activiteiten ter bevordering van de sociale samenhang in de kern.
 • Goed om te weten

  • Mocht uw organisatie een subsidieaanvraag van structurele aard willen indienen, dan kan dit via een van de formulieren op de pagina 'Jaarlijkse subsidie, maatschappelijke instellingen'.
  • Onze subsidieregelingen zijn een uitwerking van de gestelde doelen in de kadernota subsidies gemeente Montferland, door onze gemeenteraad vastgesteld op 29 oktober 2015. Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders de subsidieregelingen, na overleg met de betrokken verenigingen en instellingen, definitief vastgesteld en vervolgens besproken met de betrokken verenigingen en instellingen.
  • De subsidieregelingen kennen een deelsubsidieplafond voor incidentele aanvragen. Voor 2020 zijn de volgende plafonds vastgesteld:
   • Jeugd en Onderwijs € 7.200,-
   • Bevordering Gezonde Leefstijl € 10.970,-
   • Cultuur en Ontmoeting € 14.973,-
   • Leefbaarheidsinitiatieven € 25.000,-
   • Een subsidieaanvraag (zonder nadere motivering) moet worden afgewezen, zodra het subsidieplafond bereikt is.

  ​DigiD/eHerkenning

  Voor het aanvragen van de jaarlijks terugkerende subsidies is het van belang dat u zich legitimeert. Met ingang van subsidiejaar 2018 kan dat op verschillende manieren:

  Met DigiD

  U vraagt subsidie aan namens de vereniging met uw persoonlijke DigiD code. Uw persoonsgegevens worden na inloggen met DigiD automatisch gevuld.

  Met eHerkenning

  U vraagt subsidie aan met de eHerkenning van de vereniging. Het inschrijfnummer bij de KvK wordt na het inloggen met eHerkenning automatisch gevuld. Meer informatie over het gebruik van eHerkenning kunt u vinden op de website van eHerkenning.

  Let op! Voor het aanvragen van de eenmalige subsidies is eHerkenning niveau 1 voldoende.

 • Online regelen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons