Home > Direct regelen > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat het is

  Individuele inkomenstoeslag is bedoeld als aanvulling op uw inkomen indien u gedurende minimaal 36 maanden een laag inkomen heeft en u geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. Het grootste verschil met de langdurigheidstoeslag is dat er nu ook wordt beoordeeld of u zich voldoende heeft ingespannen om uw inkomen te verbeteren.

  U vraagt individuele inkomenstoeslag altijd aan voor uzelf en uw eventuele partner. In deze toelichting en in het aanvraagformulier wordt met ‘u’ altijd ‘u én uw partner’ bedoeld. Indien u geen partner heeft, hoeft u alleen uw eigen gegevens in te vullen.

 • Hoe het werkt

  U kunt individuele inkomenstoeslag op ieder moment aanvragen, indien u aan de voorwaarden voldoet. Een aanvraag dient u in via het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? U kunt deze aanvragen via de website van DigiD.

  Verkorte aanvraag

  Indien u langer dan 36 maanden een bijstandsuitkering van de gemeente Montferland ontvangt, kunt u het aanvraagformulier verkort invullen en hoeft u geen bijlagen mee te sturen. De gemeente heeft alle benodigde informatie voor het beoordelen van uw recht op individuele inkomenstoeslag in haar bezit.

  Recht op individuele inkomenstoeslag

  Om in aanmerking te komen voor individuele inkomenstoeslag moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U woont en staat ingeschreven in de gemeente Montferland.
  • U bent tussen de 21 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U heeft in de afgelopen periode van ten minste 36 aaneengesloten maanden een laag inkomen. Met een laag inkomen wordt maximaal 105% van de voor u geldende bijstandsnorm bedoeld (zie tabel inkomensgrenzen).

  Onder inkomen wordt onder andere verstaan: een uitkering, pensioen, loon uit werk, partneralimentatie, inkomen uit een eigen bedrijf, studiefinanciering, inkomen uit een huur- of kostgangerovereenkomst, de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), inkomen uit het buitenland, Duitse rente, etc.

  Let op: als u een partner heeft, dient u het netto inkomen van uw en uw partner bij elkaar op te tellen. Indien uw inkomen hoger is dan de voor u geldende norm, kunt u geen individuele inkomenstoeslag aanvragen.

  Jaar Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd/samenwonend
  Inkomensgrenzen
  105% bijstandsnorm 105% bijstandsnorm 105% bijstandsnorm
  2014 € 11.968,93 € 15.388,57 € 17.098,39
  2015 € 1.009,82 per maand € 1.009,82 per maand € 1.442,60 per maand
  2016 € 1.026,00 per maand € 1.026,00 per maand € 1.465,73 per maand
  2017 € 1.031,93 per maand € 1.031,93 per maand € 1.474,18 per maand
  • Uw vermogen is lager dan de vermogensgrens die geldt voor het kunnen aanvragen van een bijstandsuitkering.

  Let op: als u een partner heeft, dient u het vermogen van u en uw partner bij elkaar op te tellen. Indien uw vermogen hoger is dan de voor u geldende norm, kunt u geen individuele inkomenstoeslag aanvragen.

  Jaar Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd/samenwonend
  Vermogensgrenzen
  2013 € 5.795,00 € 11.590,00

  € 11.590,00

  2014 € 5.850,00 € 11.700,00 € 11.700,00
  2015 € 5.895,00 € 11.790,00 € 11.790,00
  2016 € 5.920,00 € 11.840,00 € 11.840,00
  2017 € 5.940,00  € 11.880,00 € 11.880,00
  • U heeft zich in de periode waarin u een laag inkomen had voldoende ingespannen om uw inkomen te verbeteren. Dat betekent dat u aantoonbaar gesolliciteerd heeft, of een opleiding heeft gevolgd om een diploma te behalen.
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag of langdurigheidstoeslag aangevraagd.

  Controleer voordat u dit aanvraagformulier gaat invullen of uw inkomen en vermogen (en dat van uw partner) onder de voor u geldende inkomens- en vermogensgrens ligt.

  Geen recht op individuele inkomenstoeslag

  U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen als één of meerdere van de onderstaande situaties op u van toepassing is:

  • U heeft in de afgelopen 36 maanden gedurende 26 weken (een half jaar) geen aantoonbaar inkomen gehad.
  • U volgt onderwijs.
  • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Dit recht is ook van toepassing als u er zelf voor gekozen heeft hier geen gebruik van te maken.
  • U heeft in de afgelopen 36 maanden een maatregel opgelegd gekregen in verband met het schenden van de re-integratieverplichting.
  • U heeft in de afgelopen 36 maanden een maatregel opgelegd gekregen in verband met gedrag dat uw arbeidsinschakeling heeft belemmerd. Hieronder wordt ook onvoldoende solliciteren verstaan.
 • Wat u nodig hebt

  De gemeente heeft bewijsstukken over uw inkomen en vermogen nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U wordt verzocht deze gegevens over uw inkomen en vermogen digitaal te uploaden. Zorg ervoor dat u deze gegevens digitaal bij de hand heeft door deze documenten vooraf in te scannen of er een foto van te maken met uw mobiele telefoon of tablet. U wordt verzocht de volgende bewijsstukken te uploaden:

  • Het laatste bankafschrift van al uw bankrekeningen van maximaal 3 jaren in het verleden;
  • Het meest recente bankafschrift van al uw bankrekeningen;
  • Uw loonspecificaties/jaaropgaven van maximaal 3 jaren in het verleden;
  • Loonspecificatie/bewijs van het laatst ontvangen inkomen van u;
  • Waardepapieren, kentekenbewijzen, etc. van de bezittingen van u en uw inwonende kinderen;
  • Bewijsstukken van de schulden van u en uw inwonende kinderen.
 • Goed om te weten

  De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is:

  • Voor alleenstaanden: € 350,-.
  • Voor alleenstaande ouders: € 450,-.
  • Voor gehuwden/samenwonende partners met of zonder kinderen: € 500,-.

  Indien u vragen heeft over individuele inkomenstoeslag kunt u contact opnemen met het team Werk & Inkomen van de afdeling Sociale Zaken. Op werkdagen tussen 9.00-11.00 uur is het team Werk & Inkomen telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is: (0316) 291 391.

 • Online regelen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons