Home > Direct regelen > Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Wat het is

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

  Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u de gemeente vragen u te begeleiden en helpen bij het uitvoeren van deze zware taak.

  Dit kan zijn in de vorm van informatie & advies, begeleiding, een luisterend oor of respijtzorg (iemand anders neemt even de zorg over). Heeft u behoefte aan ondersteuning dan kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorgondersteuning dat is ondergebracht bij Welcom www.iedereenwelcom.nl

  Jonge mantelzorgers

  In Nederland groeit ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren op in een gezin waarin sprake is van een chronisch ziek gezinslid. Dat kan een vader/moeder zijn met een ernstige ziekte, of een broer/zus die gehandicapt is, of een vader/moeder met een verslavingsproblematiek.
  Deze jongeren noemen we ‘jonge mantelzorgers’. Ook zij kunnen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Of kijken op de website van Welcom of Mezzo: www.iedereenwelcom.nl en www.mezzo.nl


  Waardering voor mantelzorgers

  De gemeente Montferland organiseert samen met Welcom in november 2019 de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg waar mantelzorgers in het zonnetje gezet worden. Daarnaast zijn er de Mantelzorgsalons waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen.

  Hiermee laten we zien dat we mantelzorgers waarderen!
   

  Ook kunnen mantelzorgers voorgedragen worden voor het mantelzorgcompliment. Het compliment bestaat uit 10 LOKO-cadeaubonnen met een totale waarde van 100 euro. Deze bonnen zijn vrij te besteden bij diverse Montferlandse ondernemers en organisaties die aangesloten zijn bij Loko Promotie Didam. Op www.lokobon.nl vindt u meer informatie over de LOKO-cadeaubonnen.

  Voor wie is het  Mantelzorgcompliment?

  Het mantelzorgcompliment is er voor mantelzorgers  die zorg bieden aan een inwoner in Montferland. Deze mantelzorger biedt meer dag 8 uur per week over een periode van minimaal 3 maanden zorg aan een ander. Het kan gaan om bijvoorbeeld een partner op leeftijd die zorg nodig heeft, of een verstandelijk gehandicapt kind, of een broer/zus die psychiatrische beperkingen heeft.

  Hoe kan ik iemand voordragen?

  Mensen die mantelzorg krijgen, kunnen hun mantelzorger voordragen. Ook iemand van het Sociaal Team, de mantelzorgconsulent of de huisarts kan iemand voordragen. U kunt iemand voordragen vanaf 1 september tot en met 31 december 2019. Houdt u hiervoor de berichtgeving op www.montferland.info/mantelzorgcompliment bij.
  Hoe u iemand kunt voordragen, leest u in augustus 2019 op onze website en op de gemeentepagina. Het is nu nog niet mogelijk iemand voor te dragen.

  Meer informatie

  Voor vragen over de mantelzorgsalons en over de ondersteuningsmogelijkheden aan mantelzorgers kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg dat is ondergebracht bij Welcom (0316-22 35 20) of per mail: m.lukassen@welcommail.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons