Home > Direct regelen > Solidariteitsfonds Montferland

Solidariteitsfonds Montferland

In 2014 bestond het Solidariteitsfonds 25 jaar. Op 29 september 1989 is in de voormalige Gemeente Didam de " Stichting Noodfonds Didam" opgericht met als doel, zoals dit in de oprichtingsacte is opgenomen: "het maatschappelijk functioneren van inwoners van de gemeente Didam te verbeteren daar waar dit het meest bedreigd wordt en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

Inmiddels is er wel wat veranderd. Zo zijn de voormalige gemeenten Bergh en Didam samengegaan in de Gemeente Montferland, is in november 2004 het "Noodfonds" overgegaan in de Stichting Solidariteitsfonds Montferland en zijn grote maatschappelijke veranderingen teweeg gebracht in de laatste tien jaar. Deze veranderingen hebbener mede toe bijgedragen aan de diversiteit en beoordeling van de aanvragen. Zo kon eerst volstaan worden met een eenmalige uitkering om het probleem op te lossen, nu zijn wij in veel gevallen een onderdeel van een structurele oplossing. Ook de toename van de regelgeving en de complexiteit hiervan maakt het vaak moeilijk te kunnen vaststellen of er van alle voorliggende voorzieningen geen gebruik kan worden gemaakt. Het DB is hiervoor afhankelijk van expertise elders, zoals Sociale Zaken en maatschappelijk werk. Dit jaar zal ook in het teken staan van de effecten als gevolg van de WMO-wet.

Mensen die in problemen geraken gaan onder andere naar Stichting Welcom, het zorgloket of komen terecht bij Zorgnetwerk. Deze fungeren in feite als intermediairs voor ons. Het DB beoordeelt deze aanvragen en keurt deze al dan niet goed en wikkelt deze af.

Stichting Solidariteitsfonds wordt gevormd en beheerd door de burgerlijke gemeente, de parochiële caritasinstelling H. Gabriël en de PKN gemeenten in de Gemeente Montferland. 

Deze stellen ook de middelen beschikbaar. Jaarlijks wordt door het Algemeen Bestuur de bijdrage vastgesteld. Daarnaast worden er donaties ontvangen. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons