Discriminatie melden

Niemand wil worden gediscrimineerd op grond van zijn seksuele geaardheid, zijn handicap of bijvoorbeeld het feit dat hij of zij een hoofddoekje draagt. Het mag ook niet en toch komt het voor. Inwoners van de gemeente Montferland kunnen klachten over, of gevallen van, discriminatie melden bij Artikel 1 Noord Oost Gelderland.

Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige geweest van discriminatie?

Voelt u zich gediscrimineerd of bent u getuige geweest van discriminatie, dan kunt u bellen naar telefoonnummer (0900) 235 43 54. Of u kunt gebruik maken van een digitaal klachtformulier dat u aantreft op de site van Artikel 1.

Bij het meldpunt werken deskundigen op het gebied van discriminatie. Afhankelijk van de aard van de melding bespreken zij met u wat er met uw melding gebeurt en of, en zo ja, welke acties kunnen worden ondernomen.

Voorlichting

Door voorlichting te geven op scholen, bij maatschappelijke organisaties en bedrijven, probeert Artikel 1 mensen bewust te maken van discriminatie, het (h)erkennen ervan en negatieve vooroordelen om te buigen in een positief gevoel. Zodat uitsluiting op de verkeerde gronden steeds minder vaak zal gebeuren. Een verzoek voor een voorlichtingsbijeenkomst kunt u via de website van Artikel 1 aanvragen.