Dorpsplannen

De zes kernen Azewijn, Braamt, Beek-Loerbeek, Loil, Nieuw Dijk en Stokkum zijn aan de slag gegaan met het opstellen van zo’n dorpsplan. Deze plannen moeten ervoor zorgen dat dorpsactiviteiten op een vaste plek kunnen plaatsvinden. In veel kernen wordt ook de toekomst van de kerkgebouwen, het aangrenzend openbaar gebied (zoals dorpspleinen), woningbouwplannen en de vrijkomende voetbalvelden in de dorpsplannen meegenomen.

Trots op de dorpen

Al met al mogen we met elkaar best trots zijn op het feit dat de verschillende dorpsplannen gerealiseerd worden. De initiatiefnemers doen het vooral samen, met de dorpsbewoners en verenigingen, met de gemeente en provincie Gelderland. Zo zorgen we voor korte lijnen, heldere verwachtingen en kaders en een realistisch projectbudget.

Benieuwd naar de verschillende dorpsplannen?

Braamt

Het dorpsplan richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van Braamt met als speerpunt het faciliteren van ontmoeten en samenleven door:

  • De verbouw van het dorpshuis tot multifunctionele accommodatie (MFA);
  • De (her)ontwikkeling van de kerk tot appartementengebouw met (parochie)woning en een nieuwe vrijstaande woning;
  • De herinrichting van het dorpsplein en de aanleg van een nieuw trapveldje;
  • De herinrichting van een deel van het vrijkomende voetbalterrein als tijdelijk zonnepark.
Braamt - 3D afbeelding SO ontwerp

Meer informatie: Dorpsraad Braamt - Startpagina | Facebook.

Contactpersoon dorpsplan: Sonja Schepers (sonjaschepers@outlook.com), Energie voor mekaar - Agem

Loil

Het dorpsplan richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van het dorpshart van Loil om de leefbaarheid in het verenigingsdorp in stand te houden door:

  • Nieuwbouw van een sportaccommodatie in de pastorietuin met een verbinding naar de kerk, zodat er één multifunctionele accommodatie (MFA) ontstaat;
  • Herbestemming en aanpassing van de kerk en pastorie voor o.a. maatschappelijke en culturele activiteiten en (zorg)woningen;
  • Nieuwbouw van vier woningen op de plek van de oude ‘Zomp’ na ontwikkeling van de MFA;
  • Herinrichting van de pastorietuin naar openbare ruimte.
Loil - Sfeerbeeld nieuwbouw van bovenaf