Duurzaam sporten, leren en recreëren

Voor (sport)verenigingen en scholen is energieverbruik vaak een belangrijke kostenpost. Door energiebesparende maatregelen te treffen, kan de energierekening flink omlaag worden gebracht. Daarmee komt er meer geld vrij om te besteden aan de activiteiten die de kern van de organisatie vormen: leren, sporten en recreëren.

Energieneutrale sportvereniging

Om sportverenigingen te helpen met energiebesparing heeft de gemeente in 2018 samen met het verduurSaam energieloket aan 7 sportclubs met eigen accommodatie een gratis energiescan en begeleiding bij het aanvragen van landelijke subsidie aangeboden. Met een dergelijk onderzoek wordt het huidige energieverbruik in kaart gebracht evenals de mogelijkheden tot besparing en het opwekken van duurzame energie. Na het uitvoeren van de energiescan kiest de vereniging zelf met welke maatregelen zij aan de slag gaat en de volgende stap neemt, namelijk het aanvragen van de landelijke subsidieregeling 'Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties'. Als de subsidie gegund wordt, kunnen de gekozen maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd worden en profiteert de sportvereniging van de verlaging in haar energiekosten.

Goede voorbeelden

In de gemeente zijn een aantal sportverenigingen die al het goede voorbeeld geven. MvR ’s-Heerenberg opende in 2013 een nieuwe accommodatie, inclusief 200 m2 zonnepanelen en een pellet kachel. S.V. Kilder heeft in 2016 haar accommodatie vernieuwd en daarbij duurzaamheid meegenomen door isolatieglas te plaatsen, muren en dak te isoleren en 90 zonnepanelen te plaatsen. R.K.S.V. ’t Peeske heeft in september 2018 110 zonnepanelen laten plaatsen.