Eenmalige subsidie, maatschappelijke instellingen

Algemeen

Subsidies in de gemeente Montferland worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening. De spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen.

Hoe het werkt

Bent u een vertegenwoordiger van een vereniging of stichting? Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente subsidie verlenen voor de activiteiten van de betreffende vereniging of stichting.

Mocht uw organisatie voor een project of incidentele activiteit een aanvraag in willen dienen, dan is het van belang 12 weken voor aanvang van het project de aanvraag in te dienen. De aanvragen (met bijbehorende bijlagen) kunnen met behulp van het aanvraagformulier worden ingediend. 

Eenmalige subsidie

Met het aanmeldformulier voor eenmalig subsidies kunt u een aanvraag doen op basis van de subsidieregeling Sociale Structuur gemeente Montferland 2024.

Voor alle aanvragen geldt dat de volgende informatie nodig is om een aanvraag in behandeling te nemen (artikel 4.2 van de regeling).

  1. Een omschrijving van de doelstelling van de activiteit;
  2. Een omschrijving van de groep waarop de activiteit zich richt;
  3. Een omschrijving van de activiteit zelf;
  4. Een opgave welke organiserende partijen betrokken zijn bij de activiteit;
  5. Een begroting waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat met inachtneming van de gevraagde subsidie de activiteit (en) daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Zorg er voor dat u deze gegevens bij de hand heeft bij het aanvragen van de een incidentele/eenmalige subsidie of subsidie voor activiteit ten behoeve van de leefbaarheid.

Het digitale aanvraagformulier vindt u bovenaan deze pagina, via de knop 'aanvragen'. 

Goed om te weten

Aanvraag jaarlijkse subsidie

Mocht uw organisatie een subsidieaanvraag van structurele aard willen indienen, dan kan dit via een van de formulieren onderaan deze pagina via 'Jaarlijkse subsidie, maatschappelijke instellingen'. 

Subsidieplafond

De subsidieregelingen kennen een deelsubsidieplafond voor incidentele aanvragen. Deze worden jaarlijks vastgesteld door het college van B&W.

Een subsidieaanvraag (zonder nadere motivering) moet worden afgewezen, zodra het subsidieplafond bereikt is.

DigiD/eHerkenning

Voor het aanvragen van de jaarlijks terugkerende subsidies is het van belang dat u zich legitimeert. Met ingang van subsidiejaar 2018 kan dat op verschillende manieren:

Met DigiD

U vraagt subsidie aan namens de vereniging met uw persoonlijke DigiD code. Uw persoonsgegevens worden na inloggen met DigiD automatisch gevuld.

Met eHerkenning

U vraagt subsidie aan met de eHerkenning van de vereniging. Het inschrijfnummer bij de KvK wordt na het inloggen met eHerkenning automatisch gevuld. Meer informatie over het gebruik van eHerkenning kunt u vinden op de website van eHerkenning.

Voor het aanvragen van de jaarlijkse subsidies is minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig.