Energietoeslag 2023-2024

De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum. De toeslag is eenmalig € 1.300 euro. De toeslag hoeft u niet terug te betalen.

Of u energietoeslag krijgt hangt af van uw leeftijd, inkomen en woonsituatie. Hiervoor gelden meerdere voorwaarden. U krijgt de toeslag alleen als u aan alle voorwaarden voldoet. 

Automatisch ontvangen

Bij huishoudens waarvan we het inkomen al weten, hebben we automatisch getoetst of dit jaar opnieuw recht is op de energietoeslag. De huishoudens waarbij het recht automatisch kon worden vastgesteld, hebben inmiddels de energietoeslag ontvangen. Deze huishoudens hoeven dus géén aanvraag te doen. 

U heeft van ons een brief ontvangen

Deze heeft u gekregen wanneer u energietoeslag 2022 heeft ontvangen maar wij uw inkomen in 2023 niet kunnen vaststellen. In de brief staat dat u een nieuwe aanvraag kunt indienen indien u meent hiervoor in aanmerking te komen.

Wat zijn de voorwaarden? 

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Montferland als u op de datum van aanvraag: 

  • 21 jaar of ouder bent; en 
  • in de gemeente Montferland woont (alleen een briefadres is niet voldoende); en
  • niet in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft (een rijbewijs is niet voldoende); en
  • geen student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; 
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. 

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantiegeld: 

2024

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaand€ 1.540,60€ 1.710,91
Samenwonend/gehuwd € 2.200,85€ 2.318,78

2023

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaand€ 1.459,94€ 1.629,19
Samenwonend/gehuwd € 2.085,62€ 2.212,32

Zelf aanvragen tot en met 30 juni 2024

Voldoet u aan alle voorwaarden en heeft u niet automatisch energietoeslag 2023-2024 gekregen of een brief ontvangen zoals hierboven genoemd? Vraag dan energietoeslag aan door op onderstaande link te klikken. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u bij uw aanvraag verschillende documenten meesturen.

Ik wil de energietoeslag aanvragen

Na uw aanvraag

Het behandelen van uw aanvraag duurt ongeveer 8 weken. Daarna krijgt u van ons een brief of u de energietoeslag krijgt of dat de aanvraag is afgewezen. 

Heeft u in de tussentijd vragen? Stuur dan een e-mail naar energietoeslag@montferland.info.

Hulp nodig?

Heeft u hulp bij geldzaken nodig? Of heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen. Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar financieelloket@montferland.info.