ESF REACT-EU

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een Europees instrument om:

  • werkgelegenheid te ondersteunen;
  • mensen aan (beter) werk te helpen en;
  • te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

De gemeente Montferland heeft samen met de Achterhoekse gemeenten subsidie aangevraagd uit dit fonds. De samenwerkende gemeenten in de Achterhoek willen met het project “samen de crisis uit” de negatieve werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19 crisis aanpakken door de aanvullende middelen uit het REACT-EU te richten op het aan het werk helpen van kwetsbare werkenden en werkzoekenden.

De werkcoaches van de gemeente Montferland die in dit project deelnemen hebben hun bijstandsklanten gedurende de looptijd van het project (juli 2021 t/m juni 2022) intensief begeleid naar werk of participatie.