Formatiefase Montferland met CDA, Helder, Lijst Groot Montferland en PvdA

Informateur Bert Berghoef adviseert om met de partijen CDA, Helder, Lijst Groot Montferland en  PvdA de formatiefase in te gaan. Tevens adviseert hij om Lokaal Belang Montferland, VVD en D66 te betrekken bij de inhoudelijke gesprekken. Het advies van informateur Berghoef kan de raad van Montferland een frisse start geven en de informateur verwacht dat partijen zo een turbulente bestuursperiode definitief achter zich kunnen laten.

Opdracht informateur

Op 30 maart nam de gemeenteraad van Montferland unaniem een motie aan, waarin Bert Berghoef werd verzocht als informateur aan de slag te gaan. De informateur kreeg de opdracht te verkennen welke combinaties van politieke partijen er mogelijk zijn voor een constructieve samenwerking die op een ruime meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen. Daarnaast werd Bert Berghoef verzocht de contouren van de inhoudelijke samenwerking op hoofdlijnen te schetsen.

Contouren inhoudelijke samenwerking

Voor de contouren van de inhoudelijke samenwerking heeft Berghoef gebruik gemaakt van een analyse van de verkiezingsprogramma’s. In dit document zijn de overeenkomsten opgesomd en zijn er oplossingsrichtingen geschetst voor de thema’s waarin de partijen verschillen.

Formatieproces

Voor het vervolgproces adviseert Berghoef dat CDA, Helder, Lijst Groot Montferland en PvdA, begeleidt door een formateur, samen met Lokaal Belang Montferland, VVD en D66 over de inhoud gaan spreken. Hiervoor is het eerder genoemde document beschikbaar waarin de overeenkomsten vanuit de verkiezingsprogramma’s zijn opgesomd. Door vanuit die basis te spreken kan vertrouwen tussen partijen groeien en ligt de focus op wat hen verbindt in plaats van wat hen verdeelt. Het ambitieniveau van de inhoud in het eindakkoord moet antwoord geven op de vraag hoeveel wethouders vervolgens uitvoering gaan geven aan het akkoord.  CDA, Helder, Lijst Groot Montferland en PvdA hebben veel zin en vertrouwen in de volgende fase.

Onderzoek DocksNLD2

CDA, Helder, Lijst Groot Montferland en PvdA zijn een onderzoek gestart naar meer informatie rondom DocksNLD2. In dat onderzoek worden bestaande afspraken en consequenties van politieke keuzes in beeld gebracht. Hiermee kunnen in de formatiefase definitieve afspraken worden gemaakt tussen de partijen.

Toelichting rapport

Op dinsdag 3 mei om 19 uur licht Berghoef zijn conclusies toe tijdens een openbare bijeenkomst in Gouden Handen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.