Gemeente aansprakelijk stellen

Algemeen

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een aansprakelijkstelling in te dienen bij de gemeente. U moet daarbij bewijzen dat u de schade heeft geleden doordat de gemeente iets niet goed heeft gedaan.

Hoe het werkt

Wanneer is de gemeente aansprakelijk?

Het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen schade dient te dragen. De gemeente is alleen aansprakelijk voor schade als zij op grond van de wet of aanwezigheid van een contractuele verplichting de toegebrachte schade moet vergoeden.

Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Denk aan een opspattende steen tegen uw auto bij het maaien of een tak op uw auto of in uw tuin bij het snoeien. In dit soort gevallen ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Uw aansprakelijkstelling stuurt u in zo'n geval direct naar de betreffende aannemer.

Werkwijze

Meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft. Deze verzekeraar zal de eventuele uitkering van de schade in sommige gevallen kunnen verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Als u niet verzekerd bent, dient u de aansprakelijkstelling zelf in bij de gemeente. Voeg bij uw aansprakelijkstelling ten minste de volgende stukken/gegevens:

 • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd);
 • De reden waarom u van mening bent dat de gemeente aansprakelijk is;
 • Bewijs van de opgelopen schade, denk hierbij aan foto’s en/of een omschrijving van de schade en de schadelocatie;
 • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring;
 • Indien er goederen beschadigd zijn, bewijs over de aankoopdatum en prijs van de beschadigde goederen, zoals: 
  • de aankoopfactuur; of
  • het bankafschrift van de betaling.
 • Facturen en/of offertes, waaruit het schadebedrag blijkt;
 • Uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Het bankrekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.

De gemeente kan u om aanvullende stukken/gegevens vragen. 

Wat u nodig hebt

 • Bewijs van de opgelopen schade;
 • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening of offerte van de reparatie;
 • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond;
 • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring;
 • Eventueel foto's. 

De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. 

Goed om te weten

De bewijslast ligt bij u. Zonder bewijs kan uw aansprakelijkstelling niet in behandeling worden genomen.

Afhankelijk van de soort en de omvang van de schade kan de aansprakelijkstelling in handen wordt gesteld van de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekeraar van de gemeente. De verzekeraar zal dan namens de gemeente de aansprakelijkstelling behandelen. 

Bij de behandeling van de aansprakelijkstelling, zowel door de gemeente als door de WA-verzekeraar, wordt een intern onderzoek gestart om te zien of de ontstane schade inderdaad vergoed moet worden. Bij toekenning van de aansprakelijkheid wordt uitgegaan van de dagwaarde van de beschadigde goederen en niet de nieuwwaarde. 

Afhandeling van de aansprakelijkstelling door de gemeente duurt doorgaans vier tot zes weken. De afhandeling door de WA-verzekeraar is afhankelijk van de soort schade.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw aansprakelijkstelling, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen.