Gemeente aansprakelijk stellen

Algemeen

Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een aansprakelijkstelling in te dienen bij de gemeente.

Hoe het werkt

Meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft. Deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens soms kunnen verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Als u niet verzekerd bent, dient u de aansprakelijkstelling zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd);
 • Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt;
 • Omschrijving van de schade en schadelocatie;
 • Het schadebedrag, indien bekend;
 • Uw naam, adres en telefoonnummer;
 • Het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort . 

Wat u nodig hebt

 • Bewijs van de opgelopen schade;
 • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening of offerte van de reparatie;
 • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond;
 • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring;
 • Eventueel foto's. 

De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. 

Goed om te weten

Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

 • Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan of nagelaten, bijvoorbeeld met betrekking tot openbaar groen;
 • Schade door een gebrek van de weg, trottoir, riool en andere bouwwerken in beheer bij de gemeente.

De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.