Geregistreerd partnerschap

Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente.

Hoe het werkt

U regelt een geregistreerd partnerschap bij uw gemeente. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u het partnerschap wilt laten registreren;
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de registratiedatum de melding doen;
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Wat u nodig hebt

Voltrekking huwelijk /registreren partnerschap:

 • Maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17:00 uur: € 444,00
 • Alle overige tijden: € 521,00
 • Kosteloos op dinsdag om 09:00 uur en 09:15 uur
 • Verhoging trouwen/partnerschapsregistratie op locatie: € 156,00
 • Gemeentegetuigen per persoon: € 39,15
 • Trouw-/partnerschapsboekje: € 33,35

Voorwaarden:

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder;
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben;
 • U mag geen geregistreerd partnerschap registreren met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus;
 • U mag niet gedwongen worden om het geregistreerd partnerschap te registreren;
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Tips

 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar;
 • Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.