Gevonden en verloren voorwerpen

Algemeen

Als u iets gevonden hebt óf bent kwijtgeraakt, kunt u dit melden bij de gemeente. Niet bij de politie. Is uw voorwerp gestolen? Dan moet u wél aangifte doen bij de politie.

Hoe het werkt

Gevonden voorwerpen kunt u in bewaring geven bij de gemeente. Gevonden voorwerpen worden minimaal 3 maanden bewaard. U kunt er ook voor kiezen de voorwerpen na uw melding zelf te bewaren.

Heeft u een identiteitsbewijs gevonden? Dan bent u wettelijk verplicht om dit af te geven bij de gemeente, deze mag u nooit thuis bewaren.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Hiervoor gelden andere regels. Op de website van de gemeente bij rijbewijs, paspoort en/of identiteitskaart staat vermeld wat u moet doen.

Gevonden en verloren fietsen

Gevonden en verloren fietsen kunt u bezichtigen en eventueel afhalen bij de gemeentewerf in Loerbeek. Hiervoor dient u een afspraak te maken bij de gemeente. Neem voor deze afspraak uw identiteitsbewijs met de factuur en/of sleutel van de fiets mee zodat u kunt bewijzen dat de fiets van u is.

Melding doen bij de gemeente

Ga naar de gemeente. De gemeente bewaart gevonden voorwerpen. Alleen paspoorten en identiteitskaarten worden niet meer bewaard. Gevonden reisdocumenten vernietigen we direct, dit is een wettelijke verplichting.
Heeft de gemeente uw voorwerp? Dan kunt u het voorwerp meekrijgen. Anders doet u een melding van uw verloren voorwerp. Vraag dan om een bewijs van de melding. U krijgt een oproep als de gemeente denkt dat uw voorwerp gevonden is. 

Aangifte doen bij de politie

Ga altijd naar de politie om aangifte te doen van een gestolen voorwerp. U kunt dat persoonlijk doen op het politiebureau, maar vaak ook via een online aangifte. Kijkt u op de website van de politie voor meer informatie.

Bewaren gevonden voorwerp

Na de melding kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Vraag dan om een bewijs daarvan.

Tips

Bij de melding kunt u aangeven dat u de nieuwe eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Haalt de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar op? Dan bent u daarna de eigenaar van het voorwerp. Heeft u het voorwerp in bewaring gegeven aan de gemeente? Dan kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp meer dan € 450 waard is. U moet zich dan binnen 1 maand na de bewaartermijn van een jaar melden bij de gemeente.

Bij het vinden van een officieel document zoals een reisdocument of rijbewijs kunt u nooit eigenaar worden, omdat het eigendom van de Nederlandse staat is.