GGD Gezondheidsmeter: hoe gezond is Montferland?

Met de slogan ‘Hallo, hoe gaat het met ons?’ is de GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) Noord- en Oost Gelderland dit najaar met een groot gezondheidsonderzoek gestart. Bijna 60.000 inwoners in de regio Noord- en Oost Gelderland hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen. Ook als u geen uitnodiging heeft ontvangen, mag u dit jaar voor het eerst wel meedoen aan het onderzoek. Helpt u ook mee om de gezondheid van Montferland in beeld te brengen?

Bent u 18 jaar of ouder? Via www.ggdgezondheidsmeter.nl kunt u heel eenvoudig meedoen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. U krijgt vragen over uw gezondheid, leefstijl en woonsituatie. De GGD Gezondheidsmeter is in te vullen tot 18 december 2020.

Uw deelname is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de gezondheid in de gemeente Montferland. De GGD Gezondheidsmonitor voldoet uiteraard aan de privacyregelgeving. Uw privacy is dus volledig gewaarborgd.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kiest willekeurig personen uit heel Nederland voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor. Met deze groep inwoners krijgen we een goed beeld van de gezondheid in heel Nederland en ook per gemeente. Zij ontvangen per post een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst invullen kan zowel online als op papier. Heeft u wel een uitnodiging gehad, maar de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan bij deze het verzoek om de vragenlijst alsnog voor 18 december in te vullen.

Heeft u geen uitnodiging gehad, maar wilt u toch graag meedoen? Dat is dit jaar dus voor het eerst mogelijk. Ga snel naar www.ggdgezondheidsmeter.nl en doe mee!

Over de GGD Gezondheidsmeter

Alle GGD’en in heel Nederland voeren één keer per vier jaar de GGD Gezondheidsmeter uit. Met de resultaten krijgen gemeenten inzicht in de gezondheid en leefgewoonten van de inwoners. Dat is belangrijke informatie om inwoners te ondersteunen en te helpen bij het verbeteren van hun gezondheid en leefstijl.

Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van veel Nederland.

Halverwege 2021 zijn de resultaten van de GGD Gezondheidsmeter te bekijken op de website van de GGD Noord- en Oost Gelderland en op de website van de gemeente Montferland. In de resultaten maakt de GGD onderscheid tussen de inwoners van 18- t/m 64 jaar en de 65-plussers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de GGD Gezondheidsmonitor? Ga dan naar de website van de GGD Noord- en Oost Gelderland. U vindt hier de veelgestelde vragen en ook leest u hier de privacyverklaring.

Bij overige vragen neemt u contact op met de helpdesk van I&O Research (de uitvoerder van het onderzoek) via het volgende telefoonnummer: (0800) 0191 (gratis) of door een e-mail sturen naar helpdesk@ioresearch.nl.

Hallo hoe gaat het met ons? GGD gezondheidsmeter 2020.